fbpx

Home PageInteligentny Dom – Inteligentne instalacjeSystem alarmowy

System alarmowy

Inteligentny Dom - System alarmowy -Satel

System alarmowy w inteligentnym domu

Jeżeli bezpieczeństwo rodziny jest dla kogoś priorytetem, zwykle wyposaża swój dom lub mieszkanie w dobrze zaprojektowany system alarmowy, zintegrowany z systemem Inteligentnego Domu. Inteligentny system alarmowy służy nie tylko ochronie mienia przed kradzieżą, ale jest wręcz bezcenny w przeciwdziałaniu skutkom pożaru, wybuchu gazu, zaczadzeniu, czy napadu.

Elementy systemu alarmowego

W skład przykładowego systemu alarmowego wchodzić mogą:

 • czujki alarmowe kontaktronowe (magnetyczne)
 • czujki alarmowe ruchu (PIR, mikrofalowe, podwójne)
 • czujki gazu, dymu, czadu, zalania itp.
 • sygnalizatory alarmowe zewnętrzne
 • sygnalizatory alarmowe wewnętrzne
 • centrala alarmowa
 • manipulatory systemu alarmowego

Zasada ochrony strefowej w zakresie sygnalizacji włamania i napadu

Typowy system alarmowy w zakresie sygnalizacji włamania i napadu składa się z 3 stref:

 • strefa wewnętrzna, na którą składają się wewnętrzne czujki ruchu. Strefa ta służy głównie ochronie mienia, jest uzbrajana pod nieobecność użytkowników.
 • strefa obwodowa, na którą składają się listwowe bariery podczerwieni, czujki kontaktronowe sygnalizujące otwarcie okien, drzwi i bram garażowych, czujki stłuczeniowe sygnalizujące zbicie szyb, a także czujki wykrywające gaz usypiający. Strefa ta służy ochronie osób i mienia, może być uzbrajana także w trakcie obecności użytkowników (zwykle w nocy).
 • strefa zewnętrzna, na którą składają się zewnętrzne elementy systemu (głównie bariery elektroniczne). Strefa ta służy ochronie osób i mienia, może być uzbrajana także w trakcie obecności użytkowników (zwykle w nocy)

Integracja systemu alarmowego z inteligentnym domem

System KNX/EIB pozwala na zintegrowanie ważnych funkcji i urządzeń związanych z bezpieczeństwem. Dzięki integracji możliwa jest wymiana informacji o zdarzeniach pomiędzy systemem alarmowym a systemem Inteligentny Dom, a także wykorzystanie wspólnych urządzeń z instalacją alarmową antywłamaniową (czujniki otwarcia okien i drzwi, czujki ruchu, czujki stłuczeniowe, syreny alarmowe). System alarmowy może też współpracować np. z instalacją elektryczną i gazową. Integracja różnych instalacji umożliwi np. odcięcie dopływu gazu po wykryciu ulatniania się gazu, intensyfikację wentylacji budynku po wykryciu czadu lub zbyt dużego stężenia dwutlenku węgla, odcięcie dopływu wody po wykryciu zalania, automatyczne włączenie światła, gdy czujnik alarmowy wykryje intruza, sygnalizację pozostawienia otwartych okien lub niezamkniętych zamków przy wychodzeniu z domu, a także automatyczne powiadomienie policji i ochrony obiektu. Wymianę informacji zapewnia bramka dwukierunkowa (np. bramka KNX systemu Satel Integra) lub wyjścia/wejścia bezpotencjałowe informujące o stanie czujników. Takie rozwiązanie ogranicza koszty oraz daje większe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Wymiana informacji pomiędzy systemami pozwala chronić dom i zminimalizować skutki zdarzeń losowych.

Ochrona przed pożarem, gazem, czadem

System alarmowy - czujka dymuDzięki integracji z inteligentnym domem system alarmowy lepiej służy ochronie przed pożarem, ulatnianiem się gazu, zalaniem oraz wieloma innymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Czujki gazów wykrywają obecność substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia (czujki czadu, czujki gazu ziemnego, czujki LPG, czujki gazów usypiających). Z kolei czujka dymu i ciepła wykrywa nawet minimalne ilości dymu oraz ciepło, wytwarzające się we wczesnej fazie pożaru. W połączeniu ze sprawną komunikacją dostępną w nowoczesnych centralach alarmowych oraz integracją z inteligentnym domem możliwe jest zaalarmowanie mieszkańców (istotną rolę odgrywają tu sygnalizatory alarmowe wewnętrzne oraz zewnętrzne) oraz wczesne wezwanie pomocy, zapobiegając poważnym stratom lub nawet ratując życie. Integracja instalacji umożliwia też odcięcie dopływu gazu po wykryciu ulatniania się gazu, intensyfikację wentylacji budynku po wykryciu czadu lub zbyt dużego stężenia dwutlenku węgla.

Współpraca z firmą ochroniarską

Jeśli dom jest chroniony przez firmę ochroniarską (monitoring z interwencją), inteligentna instalacja może przekazać informację o niebezpiecznym zdarzeniu (wyciek gazu, zalanie, pożar, wykrycie tlenku węgla itp.) do centrali alarmowej, co spowoduje interwencję firmy ochroniarskiej.

 • sygnalizacja pożaru gdy zadziała czujka pożarowa (z podjęciem zaprogramowanych działań, np. włączenie syreny alarmowej, wyłączenie dopływu prądu do instalacji prądowej, włączenie wszystkich świateł w domu i wokół domu, otwarcie bramy wjazdowej)
 • sygnalizacja zalania (z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody)
 • sygnalizacja wycieku gazu lub pojawienia się tlenku węgla (z możliwością automatycznego odcięcia dopływu gazu i zwiększenia wentylacji do poziomu maksymalnego)
Show Buttons
Hide Buttons