fbpx

Konsulting

Naszą specjalnościa jest konsulting telekomunikacyjny. Prowadzimy usługi konsultingowe i doradcze w dziedzinie telekomunikacji i internetu. Posiadamy dużą znajomość rynku telekomunikacyjnego, popartą prawie 30-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych w tej branży.

Negocjacje

Prowadzimy samodzielne negocjacje z dostawcami usług telekomunikacyjnych lub, współpracując z renomowaną kancelarią prawniczą, wspomagamy pod względem merytorycznym proces dochodzenia do podpisania umowy, zapewniając w ten sposób najlepsze dla klienta warunki podpisania umowy.

Project management

Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu – w imieniu inwestora – projektów związanych z telekomunikacją, od wypracowania koncepcji instalacji komputerowej i telefonicznej, po negocjacje z operatorami i nadzór nad wykonawstwem. Obsługujemy inwestorów dużych obiektów typu biurowce, centra handlowe i wystawowe. W zarządzaniu projektami stosujemy zasadę SMART MANAGEMENT, dbając, aby cel do osiągnięcia był prawidłowo wyznaczony, co zwieksza szanse jego osiągnięcia.

Co to jest SMART MANAGEMENT?

Smart management. Inteligentne wyznaczanie celu. Konsulting telekomumikacyjny. Kryteria SMART.SMART MANAGEMENT to koncepcja inteligentnego formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Poprawnie oznaczony cel powinien być:

           Specyfic (specyficzny, jasno sprecyzowany) – Zrozumienie celu nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację.
           Measurable (mierzalny) – Cel powinien być tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji.
          Achievable (osiągalny) – Cel osiagalny to, inaczej mówiąc, cel realistyczny. Cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji.
          Realistic (realistyczny) – Cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.
          Timely (ograniczony czasowo) – Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć. Wyznaczony czas osiągnięcia celu mobilizuje.

Zaufali nam:

Konsulting APACHETA - Netia S.A.

Netia S.A.

Doradzaliśmy w związku z przeprowadzką Centrali firmy Netia z biurowca przy ul. Poleczki do biurowca przy ul. Taśmowej (Warszawa). Zarządzaliśmy projektem, polegającym na przeniesieniu infrastruktury technicznej do nowej siedziby Netii w taki sposób, aby nie zakłócić ani jednego dnia i ani jednej godziny pracy 600 pracowników centrali Netii. Udało się fantastycznie!

Konsulting APACHETA - domEXPO w Opolu

Centrum domExpo w Opolu

Doradzaliśmy w związku z budową otwartego na początku 2014 r. Centrum ekspozycyjno-handlowego domEXPO w Opolu. Całkowita powierzchnia obiektu to 28.000 m2, wielkość powierzchni ekspozycyjnej branży budowlanej i wyposażenia wnętrz: 15.000 m2, strefa konferencyjno-ekspozycyjna: 2000 m2, liczba lokali: 120. Udział APACHETA w powstaniu Centrum to doradztwo związane z telekomunikacją:

  • opracowanie koncepcji świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych w Centrum
  • wybór operatora obsługującego Centrum
  • negocjacje umowy z operatorem
  • nadzór nad wykonaniem sieci zewnętrznej, sieci wewnętrznych i bezprzewodowego dostępu do internetu WiFi

Konsulting APACHETA- Centrum domExpo Warszawa

Centrum domEXPO w Warszawie

Doradzaliśmy i koordynowaliśmy projekt związany z siecią telekomunikacyjno-internetową dla Centrum ekspozycyjno-handlowego domEXPO w Warszawie, przy ul. Modlińskiej. Całkowita powierzchnia obiektu to 60.000 m2, wielkość powierzchni ekspozycyjnej branży budowlanej i wyposażenia wnętrz: 32.500 m2, strefa eventowo-ekspozycyjna: 12.500 m2, liczba lokali: 350.

Show Buttons
Hide Buttons