Regulamin korzystania z serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego apacheta.pl.
 2. Właścicielem i administartorem serwisu jest Apacheta Smart Systems Roman Jarocki, z siedzibą w Podkowie Leśnej 05-807, ul. Sarnia 41, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej pod numerem 1641/2003, NIP 113-082-84-65, zwany dalej APACHETA.
 3. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. Za pośrednictwem serwisu są udostępniane – według najlepszej wiedzy właściciela serwisu – informacje na temat usług świadczonych przez firmę Apacheta Smart Systems, związanych z:
  a) systemami sterowania Inteligentny Dom
  b) sterownikami oświetlenia LED, a w szczególności sterownikami smartLEDs
  c) usługami typu konsulting w telekomunikacji
 5. Przedstawiona w serwisie oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 6. Kopiowanie zdjęć i materiałów tekstowych bez zgody autora i właściciela witryny jest zabronione.
 7. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem serwisu usług oraz pytania dotyczące użytkowania serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej info(at)apacheta.pl. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji. Apacheta Smart Systems dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, APACHETA poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, APACHETA zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 8. W zakresie, w jakim korzystanie z serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), administarator serwisu jest administratorem danych w rozumieniu tej ustawy. Podając swoje dane w formularzu kontaktowym lub dokonując zapisania się na Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminie, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, a także w celu spełnienia obowiązków APACHETA wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie usługi, bądź skontaktowanie się z Użytkownikiem.
 9. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
 10. Administrator nie gwarantuje stałej dostępności serwisu, jak również jego właściwego działania przy użyciu sprzętu komputerowego używanego przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych.
 12. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej za pośrednictwem odsyłacza, umieszczonego w stopce serwisu pod adresem http://apacheta.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci-regulamin/, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Polityka prywatności i cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Chronimy prywatność!

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons