przez

In:Sterowniki LED

Możliwość komentowania Prototypowanie z użyciem drukarki HBOT 3D została wyłączona

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this pagePin on PinterestDigg thisFlattr the authorPrint this pageShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Aktualnie pracujemy nad nowym typem czujnika do naszych instalacji, który ma wypełnić lukę na rynku. Istotnym problemem jest opracowanie odpowiedniej obudowy, mającej znaczenie dla prawidłowej pracy czujnika. Prace na prototypem obudowy prowadzimy przy użyciu drukarki HBOT 3D, przy użyciu której drukujemy kolejne wersje obudów.

20160207_113527

HBOT 3D to profesjonalna drukarka 3D polskiej produkcji o potężnych gabarytach (56 x 57 x 70 cm), słusznej wadze (25 kg), dużym obszarze roboczym (300 x300 x 300 mm) i prędkości druku 150 mm/s, przeznaczona do produkcji prototypów, makiet i produkcji małoseryjnej. Drukarka pozwala na wydruk kolejnej wersji prototypu obudowy o zadowalającej jakości w czasie 40 minut, przy dokładności druku 0.1 mm.
Drukarka HBOT 3D to świetne narzędzie w naszej pracy.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons