przez

In:Bez kategorii

Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – 28 czerwca 2015 została wyłączona

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this pagePin on PinterestDigg thisFlattr the authorPrint this pageShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany dla większości inwestycji budowlanych.

Najważniejsze zmiany to

 • Zniesienie obowiązku wystąpienia o pozwolenie na budowę i rozbudowę domu jednorodzinnego. W wyniku tej zmiany będzie można rozpocząć budowę domu po dokonaniu zgłoszenia budowy z projektem budynku i wymaganymi dokumentami. Projekt budynku musi być zgodny z MPZP. Urząd będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia przez inwestora
 • Wydawanie pozwoleń na budowę możliwe, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze
 • Więcej obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie (m.in. warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, parkingi i stawy rybne).
 • Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych
 • Mniej formalności dotyczących projektu (znacznie krótsza lista obowiązkowych elementów projektu budowy domu jednorodzinnego).
 • Skrócony czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji skrócony z 21 do 14 dni)
 • Show Buttons
  Share On Facebook
  Share On Twitter
  Share On Google Plus
  Share On Linkdin
  Share On Pinterest
  Contact us
  Hide Buttons